© Muziekpartijen.nl 2023

LEVERINGSVOORWAARDEN

1) Betaling:

Vòòr verzending van de bestelde bladmuziek ontvangt u een factuur die u binnen de op de factuur aangegeven termijn dient te voldoen. Levering vindt plaats na betaling van de daarop betreffing hebbende factuur.

2) Levering:

De tarieven voor basisarrangementen staan vermeld onder het menu item tarieven. De werkelijke kosten worden altijd vantevoren overlegd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft in principe geen alleenrecht op een aangevraagd arrangement. Een arrangement wordt binnen de, met de opdrachtgever afgesproken, termijn verzonden, mits tijdig de factuur voldaan is. Eenmaal bestelde arrangementen kunnen niet geretourneerd worden. Mocht een geleverd arrangement niet aan de verwachting voldoen, dan kunt u contact opnemen met MUZIEKPARTIJEN.NL om in overleg tot een oplossing te komen. Een klacht dient u binnen twee weken na levering bij MUZIEKPARTIJEN.NL te melden. Dit kan via mail naar info@muziekpartijen.nl danwel schriftelijk per brief of telefonisch. MUZIEKPARTIJEN.NL zal dan altijd proberen binnen een redelijke termijn het arrangement naar wens aan te passen en de klant alsnog tevreden te stellen. Er is geen mogelijkheid tot restitutie van de aankoopsom en eventuele verzendkosten. De toonsoort van het arrangement wordt vantevoren in overleg bepaald. Mocht blijken dat naderhand de toonsoort toch niet voldoet voor de spelers dan kan tegen een meerprijs het gehele arrangement aangepast worden. De meerprijs is afhankelijk van de grootte van het arrangement.

3) Copyright:

Alle geleverde arrangementen worden in opdracht gemaakt waarbij de rechten blijven bij de oorspronkelijke rechthebbende(n). Voor geschillen die hierop betrekking hebben is de opdrachtgever ten allen tijde verantwoordelijk. Op alle arrangementen en composities van MUZIEKPARTIJEN.NL berust het copyright van componist/arrangeur, W.Hamans. Niets uit onze uitgaven mag worden gekopieerd of gedupliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de voornoemde componist/arrangeur. Het gebruiksrecht voor al onze geschreven en geleverde composities en/of arrangementen beperkt zich uitsluitend tot die muziekvereniging die de composities en/of arrangementen heeft betaald. Ook als het wordt aangeschaft door een individueel persoon wordt het gebruiksrecht beperkt tot de eerste muziekvereniging die tot repetitie dan wel uitvoering van het muziekstuk over gaat. De vergoedingen voor Buma/Stemra komen altijd voor rekening van de opdrachtgever danwel de koper van de bladmuziek. MUZIEKPARTIJEN.NL aanvaardt in deze geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van geschillen tussen Buma/Stemra en de opdrachtgever of de uitvoerende muziekgroep.

4) Plichten:

Bij MUZIEKPARTIJEN.NL worden u muziekpartijen naar wens gemaakt of aangepast. Dat betekent dat MUZIEKPARTIJEN.NL geen uitgeverij is, maar maatwerk levert. Voor de afdracht aan de oorspronkelijke rechthebbende(n) is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Het is er MUZIEKPARTIJEN.NL alles aan gelegen klanten tevreden te stellen en te houden. MUZIEKPARTIJEN.NL zal dan ook alles in het werk stellen om aan de wens van de klant te voldoen en deze van de gewenste bladmuziek te voorzien. Met het plaatsen van een arrangeer/componeer opdracht verklaart u zich akkoord met bovenstaande leveringsvoorwaarden.
MUZIEKPARTIJEN.NL MUZIEKPARTIJEN.NL
© MUZIEKPARTIJEN.NL 2023

LEVERINGSVOORWAARDE

N

1) Betaling:

Vòòr verzending van de bestelde bladmuziek ontvangt u een factuur die u binnen de op de factuur aangegeven termijn dient te voldoen. Levering vindt plaats na betaling van de daarop betreffing hebbende factuur.

2) Levering:

De tarieven voor basisarrangementen staan vermeld onder het menu item tarieven. De werkelijke kosten worden altijd vantevoren overlegd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft in principe geen alleenrecht op een aangevraagd arrangement. Een arrangement wordt binnen de, met de opdrachtgever afgesproken, termijn verzonden, mits tijdig de factuur voldaan is. Eenmaal bestelde arrangementen kunnen niet geretourneerd worden. Mocht een geleverd arrangement niet aan de verwachting voldoen, dan kunt u contact opnemen met MUZIEKPARTIJEN.NL om in overleg tot een oplossing te komen. Een klacht dient u binnen twee weken na levering bij MUZIEKPARTIJEN.NL te melden. Dit kan via mail naar info@muziekpartijen.nl danwel schriftelijk per brief of telefonisch. MUZIEKPARTIJEN.NL zal dan altijd proberen binnen een redelijke termijn het arrangement naar wens aan te passen en de klant alsnog tevreden te stellen. Er is geen mogelijkheid tot restitutie van de aankoopsom en eventuele verzendkosten. De toonsoort van het arrangement wordt vantevoren in overleg bepaald. Mocht blijken dat naderhand de toonsoort toch niet voldoet voor de spelers dan kan tegen een meerprijs het gehele arrangement aangepast worden. De meerprijs is afhankelijk van de grootte van het arrangement.

3) Copyright:

Alle geleverde arrangementen worden in opdracht gemaakt waarbij de rechten blijven bij de oorspronkelijke rechthebbende(n). Voor geschillen die hierop betrekking hebben is de opdrachtgever ten allen tijde verantwoordelijk. Op alle arrangementen en composities van MUZIEKPARTIJEN.NL berust het copyright van componist/arrangeur, W.Hamans. Niets uit onze uitgaven mag worden gekopieerd of gedupliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de voornoemde componist/arrangeur. Het gebruiksrecht voor al onze geschreven en geleverde composities en/of arrangementen beperkt zich uitsluitend tot die muziekvereniging die de composities en/of arrangementen heeft betaald. Ook als het wordt aangeschaft door een individueel persoon wordt het gebruiksrecht beperkt tot de eerste muziekvereniging die tot repetitie dan wel uitvoering van het muziekstuk over gaat. De vergoedingen voor Buma/Stemra komen altijd voor rekening van de opdrachtgever danwel de koper van de bladmuziek. MUZIEKPARTIJEN.NL aanvaardt in deze geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van geschillen tussen Buma/Stemra en de opdrachtgever of de uitvoerende muziekgroep.

4) Plichten:

Bij MUZIEKPARTIJEN.NL worden u muziekpartijen naar wens gemaakt of aangepast. Dat betekent dat MUZIEKPARTIJEN.NL geen uitgeverij is, maar maatwerk levert. Voor de afdracht aan de oorspronkelijke rechthebbende(n) is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Het is er MUZIEKPARTIJEN.NL alles aan gelegen klanten tevreden te stellen en te houden. MUZIEKPARTIJEN.NL zal dan ook alles in het werk stellen om aan de wens van de klant te voldoen en deze van de gewenste bladmuziek te voorzien. Met het plaatsen van een arrangeer/componeer opdracht verklaart u zich akkoord met bovenstaande leveringsvoorwaarden.
MUZIEKPARTIJEN.NL MUZIEKPARTIJEN.NL